محصولF5 BIG-IQ مدیریت یکپارچه F5 BIG-IP

محصول F5 BIG-IQ مدیریت یکپارچه و کنترل مرکزی برای دستگاه‌های فیزیکی و مجازی F5 BIG-IP و سرویس‌های ADC و امنیتی است که روی آن‌ها اجرا می‌شود. مدیریت متمرکز F5 BIG-IQ هم به صورت نسخه مجازی و هم به عنوان تجهیز F5 BIG-IQ در دسترس است. محصول F5 BIGIQ کار مدیریت را ساده می‌کند، به شما دید و گزارش موردنیاز برای عیب‌یابی و پاسخگویی به مسائل و حملات امنیتی را می‌دهد.

مدیریت متمرکز BIG-IQ سیاست‌ها، مجوزها، گواهینامه‌های SSL و پیکربندی‌ها را برای دستگاه‌های F5 و ماژول‌های نرم‌افزاری BIG-IP زیر مدیریت می‌کند:

  • BIG-IP Local Traffic Manager (LTM)
  • BIG-IP Application Security Manager (ASM)
  • BIG-IP Advanced Firewall Manager (AFM)
  • BIG-IP Access Policy Manager (APM)
  • F5 Secure Web Gateway Services
  • BIG-IP DNS
  • F5 WebSafe and F5 MobileSafe (monitoring only)

البته ذکر این نکته ضروری است که مدیریت متمرکز BIG-IQ از تجهیزات BIG-IP، شاسی/تیغه‌های VIPRION و نسخه‌های مجازی BIG-IP (VE) پشتیبانی می‌کند، چه به صورت محلی اجرا شوند و چه در فضای ابری. این برای سازمان‌هایی که به مدیریت مرکزی دستگاه‌ها و ماژول‌های F5، مدیریت مجوز BIG-IP VE یا گزارش‌دهی و هشدار مرکزی در مورد در دسترس بودن برنامه، عملکرد و امنیت آن نیاز دارند، ایده‌آل است.

شرکت عامد تامین کننده تجهیزات F5 محصولات BIG-IP  و BIG-IQ میباشد. شرکت عامد از متخصصان حوزه امنیت شبکه تشکیل شده اند که میتوانند شما را در مشاوره، طراحی، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی و همچنین آموزش این محصولات کمک دهند. F5 BIGIP F5 BIG-IQ F5 ASM F5 LTM F5 DNS AWAF AFM  فایروال F5 – وب اپلیکیشن فایروال F5 – خرید فایروال f5 – بهینه سازی فایروال F5

جهت مشاور، طراحی، تامین تجهیزات، پیاده سازی و پشتیبانی محصولات F5 BIG-IP  و F5 BIG-IQ با شرکت عامد تماس حاصل فرمایید.

فهرست