طراحی؛ بهینه سازی و پشتیبانی دیتاسنتر

افزایش داده های سازمان ها و شرکت ها منجر به تبادل اطلاعات بسیار سنگین در مرکز داده های کنونی گشته که این امر خود نیاز به خدمات دیتاسنتر، توان پردازشی های بسیارزیاد ، ارسال ترافیک بسیار بالا و  تامین امنیت  را خواهد داشت. بالا بردن کارایی دیتاسنتر که موجب به بالا بردن سطح رضایتمندی کاربران و افزایش راندمان سرویس ها میشود را میتوان در سطح های مختلفی مانند Server، OS ، Storage  ، Network  و Application  مورد بررسی قرار داد.  شرکت نوآوران پیشرفته عامد با هدف ارائه خدمات دیتاسنتر، طراحی اصولی و بهینه ی شرکت ها و سازمان در تمامی حیطه های کاری با ارائه راهکار های بهینه در فیلدهای ذیل در بخش دیتاسنتر آماده ارائه خدمات میباشد.

  • Carrier-level Firewall and Security

Cisco firewalls Implementation

F5 firewalls Implementation

Juniper firewalls Implementation

Fortinet firewalls Implementation

Penetration test

  • Unified Switches & ADCs

Cisco ACI & SDDC

F5 Site Balancer

F5 load balancer Implementation

Convergence Data Center Implementation

  • Server & Services

Linux services Implementation

Microsoft services Implementation

Virtualization Design (VMware, Hyper-v)

HP, IBM and Cisco servers Implementation

  • Storage Networks

SAN Design

EMC

HP

Software Define Storage

NetApp

  • Database

Oracle

MSSQL

My SQL

فهرست